Tym razem
po wieczornej
Mszy św.
w procesji
Eucharystycznej
przeszliśmy
przez nasz ogród.

LOKALIZACJA

md_mala.png