Zgromadzenie
Sióstr Niepokalanek
ma swoje klasztory
zasadniczo
w POLSCE.

Dom Macierzysty -
JAZŁOWIEC
znajduje się obecnie
na terenie Ukrainy.

Pierwszy klasztor,
w którym siostry
rozpoczęły życie zakonne
znajdował się
w RZYMIE.

W roku 1863 r.
Zgromadzenie
zostało przeniesione
do POLSKI.
Obecnie na terenie
RZYMU -
pracuje
mała wspólnota sióstr.

Dom Generalny
znajduje się
w SZYMANOWIE
- 6km. od Niepokalanowa.

LOKALIZACJA

md_mala.png