Dnia 13 sierpnia wieczorem
zakończyłyśmy
8-mio dniowe
doroczne rekolekcje
w naszym klasztorze.
Codziennie
uczestniczyłyśmy
we Mszy św.
Na Mszę św.
konwentualną
zakładamy
szafirowe płaszcze.

LOKALIZACJA

md_mala.png