Nr konta bankowego:


Bank Spółdzielczy w Łomiankach
06 8009 0007 0018 0959 2001 0001