Nr konta bankowego:


Bank Spółdzielczy w Łomiankach
06 8009 0007 0018 0959 2001 0001

Z historii przedszkola

Miejsce, w którym obecnie znajduje się przedszkole pierwotnie było częścią posiadłości bogatego przemysłowca Józefa Przyłuskiego. Posesja, na której znajdowała się letniskowa willa „Jutrzenka” państwa Przyłuskich otoczona była sosnami, brzozami, akacjami i wrzosami – stąd nazwa osady – WRZOSÓW.
W roku 1940 rodzina Przyłuskich darowała Siostrom Niepokalankom tę posiadłość prosząc by siostry zajęły się miejscową młodzieżą, a zwłaszcza chłopcami. Pierwsze siostry przybyły tam pod koniec lipca. Krzątały się wokół spraw codziennych, pomagały parafii i z zaangażowaniem zajęły się zorganizowaniem ochronki. Trzeba było przekonywać rodziców, by posyłały dzieci na zajęcia. W ochronce realizowany był program wychowawczy opracowany przez Założycielkę Zgromadzenia Matkę Marcelinę Darowską.
W czasie okupacji prowadzona przez siostry „Szkoła Zawodowa” – dozwolona przez okupanta była przykrywką dla tajnego nauczania. Równocześnie prowadziły siostry przedszkole. Pod koniec 1944 roku wojsko niemieckie zajęło przedszkole i siostry z dziećmi przebywały dwa tygodnie w schronie (w piwnicy budynku przedszkola). Po otrzymaniu rozkazu ewakuacji (29 sierpnia) siostry oraz dzieci wraz z dorosłymi (grupa42 osobowa) przeniosły się na dwa miesiące do Lasek. Po powrocie do bardzo zniszczonego domu siostry znów podjęły pracę opiekuńczo-wychowawczą. W 1945 roku siostry otworzyły najpierw szkołę – 84 dzieci a w trzy miesiące później także przedszkole. W roku 1948 władze państwowe nakazały zamknięcie szkoły , mogły prowadzić jednie internat i przedszkole, które zostało zamknięte w 1967 roku. Do pracy przedszkolnej wróciły siostry po wybudowaniu i oddaniu do użytku nowego budynku w 1980 roku. Od tej pory trwa nieprzerwanie praca w przedszkolu Sióstr im. Bł. Marceliny Darowskiej.